Sa Coma Kiedy pierwszy raz, razem z koleżankami wyjechałam na Majorkę zatrzymałyśmy się w hotelu,